საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები

ჩვენი მომსახურება ითვალისწინებს საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის მომზადებას ნებისმიერი ტიპისა და მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოებისთვის: ჰიდროელექტროსადგურების, საცხოვრებელი სახლების, ინფრასტრუქტურული და საგზაო – სამშენებლო პროექტებისთვის.

  • გეოლოგიური და სტრუქტურული აგეგმვა (კარტირება)
  • ქანთა ლითოლოგიური და ფაციესური ანალიზი
  • ნაპრალთა სტრუქტურული და სტატისტიკური ანალიზი
  • გეოლოგიური ჭრილების აგება ზედაპირული გეოლოგიური კარტირების და Move 2016.1 პროგრამის გამოყენებით
  • სეისმოპროფილების ინტერპრეტაცია
  • გეოდინამიკა
  • ჰიდროგეოლოგიური ბურღვა
  • ჰიდროგეოლოგიური ჭრილები
  • ბურღვითი სამუშაოები
  • ლაბორატორიული კვლევები (ქანის ფიზიკური თვისებების განსაზღვრა)

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter საძიებლად

Shopping Cart