გეოტურიზმი

საქართველოს დიდი პოტენციალი გააჩნია გეოლოგიური ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. ჩვენ ორგანიზებას ვუწევთ გეოლოგიური ტურების დაგეგმვასა და განხორციელებას საერთაშორისო უნივერსიტეტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულები არიან  საქართველოში სასწავლო საველე პრაქტიკის ჩატარებით.

ჩვენს გუნდს ამ სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის (MEBE, DARIUS, IRG და სხვა) ფარგლებში ორგანიზება გავუწიეთ საველე-გეოლოგიურ მოგზაუროებებს.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter საძიებლად

Shopping Cart