სეისმური წყაროების კვლევა

სეისმური საშიშროების შეფასებისთვის ტექტონიკური, სტრუქტურული და სეისმურად აქტიური რღვევების წყაროების ანალიზი.

  • ნაპრალთა სტრუქტურული და სტატისტიკური ანალიზი
  • გეოლოგიური ჭრილების აგება ზედაპირული გეოლოგიური კარტირების და Move 2016.1 პროგრამის გამოყენებით
  • სეისმოპროფილების ინტერპრეტაცია
  • ნეოტექტონიკური კვლევები
  • სეისმოტექტონიკური კვლევები

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter საძიებლად

Shopping Cart