გეოლოგიური დასკვნა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის

ხუდონის საპროექტო ჰიდროელექტროსადგურის სეისმოაქტიური სტრუქტურების შესწავლა

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური მშენებლობისთვისრეგიონის სეისმური საშიშროებისშესაფასებლად  განხორციელდა ნეოტექტონიკური და სეისმოტექტონიკური კვლევები.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter საძიებლად

Shopping Cart